خواص سوره های قران 1

ساخت وبلاگ
چکیده :   41- مفهوم سوره تعریف ی فصلت:هر کس این مفهوم سوره تعریف ی جلیله را بخواند از شر سارقان نجات م... با عنوان : خواص سوره های قران 1 بخوانید :

odontoglossum Orquídea.

 


41- مفهوم سوره تعریف ی فصلت:هر کس این مفهوم سوره تعریف ی جلیله را بخواند از شر سارقان نجات می یابد. نورانیت در روز قیامت قیامت – سعادت در زندگی دنیوی – اعطای حسنات درمان درد قلب- درمان چشم درد از مفهوم خواص تعریف سوره هست 
42-سوره ی شوری: هر کس این سوره ی جلیله را 33 بار بخواند خداوند او را از شر دشمنان حفظ می کند. نورانیت در روز قیامت – ورود به بهشت – رفع چشم درد – درود فرشتگا ن بر او –در امان بودن از گزند مردم –رفع خطرات سفر از مفهوم خواص تعریف سوره هست 
43-سوره ی زخرف:هر کس این سوره ی جلیله را بخواند قلب او از وسوسه شیطان دور می شود. مصون بودن از گزند حیوانات زمین و فشار قبر – ورود به بهشت –عدم احتیاج به دارو –رفع مرض صرع از خواص سوره هست 
44-سوره دخان: هرکس این سوره را بخواند، محبت هر شخص نصیب او میشود سهولت محاسبه در روز قیامت –پاداش ازاد کردن صد هزار فرد گرفتار- بخشیدن گناهان –رهایی از نیرنگ شیطان – خوابهای نیکو دیدن –رفع بیماری سر درد – ازدیاد ثروت – رونق تجارت –رهایی ازگزند حاکم –محبوبیت نزد مردم – رفع بیماری یبوست از خواص سوره هست 
45-سوره ی جاثیه : هرکس هنگام سفر این سوره ی جلیله را 40بار بخواند خداوند متعال سفر اورا بر او راحت میگرداند و به سلامت بر میگردد. ندیدن آتش جهنم و نشنیدن صدا و صیحه ی ان- همراهی حضرت محمد –از بین رفتن ترس و وحشت در روز قیامت – پوشیده شدن زشتیها – در امان ماندن از قدرت زورمندان – محترم شدن نزد مردم – در امان ماندن از فتنه گران – نگهدار کودک خواهد بود که همه از خواص این سوره هست 
  
46-سوره ی احقاف:هرکس این سوره ی جلیله را بنویسد و بخواند هر جا بگذر د به اذن خداوند آن مکان از شر حشرات موذی و بیماری های مضر نجات می یابد. در دنیا دچار وحشت نشدن -در امان ماندن روز قیامت – به تعداد انسانهای زمین ده حسنه نوشته و ده گناه بخشوده وده مرتبه بر مقام او افزوده میشود –جسمی قوی یافتن –سالم ماندن در برابر بیماری های کودکانه – ارامش یافتن از زمان کودکی محبوب شدن نزد مردم – شنیده ها را درک کردن – تسکین و درمان بیماری ها از خواص سوره هست 
47-سوره محمد(ص): هرکس این سوره را 41بار در روز بخواند خداوند سربازان مسلمین را مظفر میگرداند. هرگز مشرک نگردد – شک به دین راه نیابد – فقیر نشدن – نترسیدن از حاکم – مصون ماندن از شک در دین تا هنگام مرگ – هزار فرشته در قبرش نماز می خوانند – همراهی فرشتگان – در پناه خداوند و پیامبر قرار گرفتن – پس از برانگیخته شدن صورت پیامبر را دیدن – سیراب شدن از نهرهای بهشتی – مصون ماندن از امور ناپسند و بیماری ها – دوری جنیان از وی از خواص سوره هست 
48-سوره ی فتح: هرکس این سوره جلیله را 41بار بخواند کارهایش روبه راه میشود. بیمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک- ورود به بهشت – مصون ماندن ازدزدان – پذیرفته شدن سخن وی نزد مردم – تویت حافظه – کسب خیرو برکت – رفع بیماری هراس – در امان ماندن از غرق شدن از خواص سوره هست 
49-سوره ی حجرات: هرکس این سوره جلیله را 7 باربخواند خداوند متعال او را از بیماری ها نجات میدهد وبه صحت وعافیت سوق میدهد. در شمار زایران پیامبر اکرم قرار گرفتن – اعطای حسنات – در امان بودن از وحشت جنگ – باز شدن درهای خیر و برکت – پیروزی در جنگها خروج شیطان از بدن - مصون ماندن از ترس – فزونی یافتن شیر مادر از خواص سوره هست 
50-سوره ی ق: هرکس این سوره جلیله را 3بار بخواند چشمش روشن می شود وبه سعادت میرسد. از روایات اسلامى استفاده مى شود که پیامبر (ص) اهمیت فراوانى براى این سوره قائل بود ، تا آنجا که هر روز جمعه آن را در خطبه نماز جمعه قرائت مى فرمود. در حدیث دیگرى آمده است که در هر روز عید و جمعه آن را تلاوت مى فرمود .در حدیثى از پیغمبر اکرم (ص ) چنین نقل شده : « کسى که سوره ق را بخواند خداوند مشکلات و سکرات مرگ را بر او آسان مى سازد . و نیز در حدیثى از امام باقر (ع ) آمده است : « کسى که پیوسته در نمازهاى فریضه و نافله سوره ق را بخواند خداوند روزى او را گسترده مى کند ، و نامه اعمالش را به دست راستش مى دهد ، و حساب او را در قیامت آسان مى سازد » 
51-سوره ی ذاریات :اگر این سوره ی جلیله را در اثناء قحطی 70بار بخواند خداوند متعال فراوانی و ارزاقی نصیب میکند. سا مان یافتن زندگی – ازدیاد روزی – روشن شدن قبر – اعطای حسنات – رفع درد درون – سهولت زایمان – اسان شدن مرگ . شیخ صدوق از حضرت امام صادق (ع) نقل کرده است که فرموده : هر کس سوره مبارکه ذاریات را روزوشبش بخواند خدا معیشت او را اصلاح فرماید واو را رزق وسیعی عنایت نماید .مرحوم سیدمحمد خامنه ای تبریزی فرموده است که قرائت سوره مبارکه ذاریات در هر روز موجب ثروت فراوان می گردد همینطور قرائت این سوره به همراه سوره های طلاق ،مزمل ،والم نشرح در هر روز برای توسعه امر معاش مجرب است به طوری که من حیث لایحتسب می رسد وموجب حیرت عقول می گردد.ودر اهمیت این ختم فرموده که اگر در روز این ختم از شما فوت شد آن را در شب بجای آرید . 
52- سوره ی طور : هرکس این سوره جلیله را 3بار بخواند خداوند متعال به مریض شفا میدهد ومیان زن و شوهر الفت و محبت ایجاد میشود. اعطای خیر و برکت – دور شدن از عذاب الهی – رسیدن به بهشت – ازادی اسیر و زندانی – خوشایندی سفر – بهبودی عقرب گزیدگی از خواص سوره هست 
53-سوره ی نجم : هرکس این سوره جلیله را 21 بار بخواند به مقاصد خود میرسد. زنگی با اوصاف نیک – بخشایش گناهان – اعطای حسنات – شجاعت در برابر زورمندان جلب احترام حاکم – شجاعت در برابر شیاطین از خواص سوره هست 
54- سوره قمر : هرکس این سوره جلیله را بخواند از ترس نجات میابد. رسیدن به بهشت – روسفیدی در قیامت – مورد احترام بودن در سفره ها – محبوبیت میان مردم سهل شدن امور مشکل از خواص سوره هست 
55- سوره ی الرحمان : هرکس این سوره جلیله را بخواند ، از شر اجنه نجات میابد از حضرت صادق (ع) منقول است که فرمود : مگذارید خواندن سوره الرّحمن را ، بدرستى که او در دل منافقان قرار نمى گیرد و مى آید از نزد خداى عزّوجلّ در روز قیامت به صورت آدمى ، در بهترین صورتى و خوشترین بوئى ؛ تا آنکه مى ایستد نزد خداى تعالى در جایى که نزدیکتر از آن نیست به خداى تعالى پس مى گوید خداى عزّوجلّ به آن که کیست آنکه قیام مى نمود به امر تو در حیات دنیا و مداومت مى کرد در خواندن تو . پس او مى گوید یا ربّ فلان و فلان پس سفید مى شود رویهاى ایشان ، پس مى گوید به ایشان که شفاعت کنید هر کس را که مى خواهید ؛ پس شفاعت مى کنند تا حدّى که کسى نمى ماند که اراده شفاعت جهت او داشته باشد که شفاعت نکند . پس خداى عزّوجلّ مى گوید به ایشان که ، داخل بهشت شوید و هرجا که مى خواهید ساکن شوید و از حضرت صادق (ع) منقول است که هر که بخواند سوره الرّحمن را و هر جا که بخواند ((فَبِاَىِّ الاَّءِ رَبِّکُم ا تُکَذِّب انِ)) بگوید ((لابِشَىْءٍ مِنْ الاَّئِکَ رَبِّ اُکَذِّبُ)) پس اگر در شب بخواند آنگاه بمیرد شهید مرده و اگر در روز بخواند آنگاه بمیرد شهید مرده . شفاعت کردن در روز قیامت – شهید محسوب شدن –آسان شدن مشکلات- شفای چشم درد امنیت یافتن - سهل شدن امور مشکل – رفع بیماری آفات از خانه از خواص سوره هست 
56-سوره ی واقعه: هرکس این سوره جلیله را بخواند به او فراوانی نصیب میشود. 
رسول خدا (ص) فرمودند : هر که سوره واقعه را در هر شب بخواند هرگز به او پریشانی نمی رسد .امام صادق (ع) فرمودند : کسی که در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند ، خداوند او را دوست خواهد داشت ، محبّت او را در دل همه مردم می افکند ، هیچ گاه در دنیا گرفتار فلاکت ، فقر ، نداری و آفتی از آفات دنیا نمی شود و از دوستان امیرالمؤمنین (ع) است و هیچ کسی با او در آن شریک نیست . امام صادق (ع) فرمودند : کسی که مشتاق بهشت و اوصاف بهشت است ، باید سوره واقعه را بخواند . امام باقر (ع) فرمودند : کسی که هر شب قبل از خواب سوره واقعه را بخواند ، خدای عزّ و جلّ را در حالی ملاقات می کند که صورت او مانند ماه شب چهارده است . عزت در میان مردم – رفع بیماری بدبختی و فقر – همنشینی با حضرت علی علیه السلام - نورانیت وجه در هنگام ملاقات خداوند – خیر و برکت خانه – پیروزی و ثروت و موفقیت- بخشش گناهان – سهولت احتضار از خواص سوره هست     
57- سوره ی حدید: هرکس این سوره جلیله را70 بار بخواند خداوند کارهای او را روبه راه میکند . عدم عذاب در دنیا – رفع بلایا – درک ظهور حضرت قائم علیه السلام – نعمت بهشت – آزادی زندانی – مصونیت در جنگ – التیام درد از خواص سوره هست 
58-سوره ی مجادله: هرکس این سوره جلیله را3 بار بر روی یک مشت خاک بخواند وبرروی دشمن پخش کند ، دشمن را شکست خواهد داد. تسکین درد –حفظ دفینه – آرامش بیمار – مصونیت از حوادث ناگوار- رفع آفات از حبوبات از خواص سوره هست 
59- سوره ی حشر: هرکس این سوره جلیله را 3 بار بخواند به آرزوهای خود میرسد. سوره مبارکه حشر از امام جعفر صادق (علیه السلام ) روایت است که هرکس سوره مبارکه حشر را جهت بر آمدن حوائج وحل مشکلات عظیم چهل و یک روز هر روز یک مرتبه بخواند حاجتش برآورده و مشکلش حل شود . بسیاری از بزرگان تجربه کرده اند ( اما بشرط آن که اگر یک روز هم فوت شود .یا فراموش کند باید ختم را از سرگیرد ) 
از مرحوم آیه الله کشمیری نقل شده که درباره سوره مبارکه حشر می فرمودند : سوره حشر مخصوصا چهار آیه آخر آن دارای امتیازات بساری است . از جمله یک روش خواندن آن به این طریق است که یک چهله از روز اول یک مرتبه روز دوم دو مرتبه تا روز جهلم جهل مرتیه و برای مرتبه دیگر به عکس اول شروع می شود تا اربعین دوم تمام شود برای استجابت دعا خوب است .طریقه دیگر این ختم آن است که هر روز یک بار این سوره خوانده شود و چهار آیه اخر این سوره ( لوانزلنا هذا ال مفهوم قران تعریف علی جبل ....وهو العزیز الحکیم ) به عدد خاص تکرار شود برای تقویت اراده و قضاءحوائج و معنویت نیک است . چون چهار آیه اخر سوره حشر دارای اسم اعظم است. درود فرستادن کاینات به او- در حکم شهید قرار گرفتن – مصون شدن از بلایا- اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقویت حافظه از خواص سوره هست 
  
60-سوره ی ممتحنه: هرکس این سوره جلیله را بخواند نفاق و کینه از او دور میشود. دفع فقر – نورانیت دیدگان – رفع جنون –درود فرشتگان – در حکم شهید قرار گرفتن – شفاعت شدن – درمان بیماری طحال – آسودگی در زندگی از خواص سوره هست 
  
61-سوره ی صف :هرکس این سوره جلیله را3بار بخواند ازمضرات دشمن در امان میماند. قرار گرفتن در صف فرشتگان و پیامبران – همنشینی حضرت عیسی علیه السلام - امنیت در سفرها از خواص سوره هست 
62-سوره ی جمعه:هرکس این سوره جلیله را بخواند خداوند به او صلح احسان میکند. پا داش بهشت - اعطای حسنات –رفع هراس – بخشودگی گناهان – رهایی از وسوسه های شیطان از خواص سوره هست 
63-سوره ی منافقین: هرکس این سوره جلیله را 100بار بخواند از حاسدان و اهل فتنه نجات مییابد. رفتن به بهشت – رفع بیماری نفاق و شک – درمان دمل – رفع دردهای درونی – شفای بیمار – درمان چشم درد از خواص سوره هست 
64-سوره ی تغابن: هرکس این سوره جلیله را7 بار بخواند خداوند دفینه های اورا حفظ میکند . شفاعت شدن – به بهشت رفتن – همجواری پیامبر – درک ظهور حضرت قاِِیم علیه السلام رفع مرگ ناگهانی – رفع شر حاکم از خواص سوره هست 
65-سوره ی طلاق :هرکس این سوره جلیله را 7بار بخواند خداوند او را ازشر عورت حفظ میکند و میتواند راحت به احکام شرع عامل میشود و ثروت مند گردد. رفع آ تش دوزخ –رسیدن به توبه ی نصوح – ایجاد فتنه در محل دشمن از خواص سوره هست 
66-سوره ی تحریم : هرکس این سوره جلیله را بخواند خداوند زندگی خوب نصیب او و خانواده اش میکند. نصیب شدن توبه نصوح – شفای گزیده شده – درمان صرع – دفع لرزش- درمان بی خوابی –رفع بی پولی و قرض از خواص سوره هست 
67-سوره ی ملک : هرکس این سوره جلیله را 7 بار بخواند از بلایا در امان میماند . اگر صبح وشام بخواند ، از عذاب کبیر رها میشود. مصون بودن در روز قیامت – رفع عذاب قبر – پاداشی همچون پاداش شب قدر – مونس قبر – شفاعت شدن – رفع گرفتاری روح مردگان از خواص سوره هست 
68-سوره ی قلم: هرکس این سوره جلیله را 10بار بخواند خداوند او را ازنظر بد حفظ میکند . رفع فقر – دفع عذاب قبر – رسیدن به ثواب اصحا ب کهف – رفع دندان درد – آسانی محاسبه درروز قیامت – حفظ جنین هوش و حافظه ی کودک از خواص سوره هست 
69-سوره ی الحاقه: هرکس این سوره جلیله را بخواند از شر دشمن نجات میابد. 
70-سوره ی معراج :هرکس این سوره جلیله را 10بار بخواند از هول قیامت در امان میماند. رفع بازخواست در روز قیامت – هم منزلی با حضرت محمدصل الله علیه و اله وسلم گشایش در کار زندا نی – رفع احتلام در خواب 
71-سوره ی نوح : هرکس این سوره جلیله را 2بار بخواند دشمنش مغلوب می شود. قرار گرفتن در منزل پاکان ازدواج با حو ریه های بهشتی – اجابت دعا –مقدر شدن بهشت از خواص سوره هست 
72-سوره ی جن: هرکس این سوره جلیله را 7بار بخواند از شر اجنه، سخن بد و نظر بد محافظت می شود. کودکان نیز از ترس و واحمه در امان می ماند. عدم ابتلا به چشم زخم و سحر و افسون ونیرنگ جنییان - رسیدن به اجر بزرگ – فرار جنییان – مصون شدن از گزند حاکم – رفع گرفتاریهای انسان – سهولت مشکلات از خواص سوره هست 
73-سوره ی مزمل: هرکس این سوره جلیله را شبانگاه در مقابل کودکی بخوانند ، اصلا نمی ترسد. زندگی پاک و نیکو در د نیا – مرگ راحت و خوب - رسین به اجرآزاد کردن فرد گرفتار- در خواب دیدن پیامبر علیه السلام –رفع بیماری سختی های دنیا وآخرت- اعطای حسنات از خواص سوره هست 
74-سوره ی مدثر: اگر این سوره جلیله مرتب خوانده شود آدمی از شر شیطان در امان میماند. مقامی نزدیک به مقام پیامبر علیه السلام – مصونیت از سختی و ستم دنیا – اعطای حسنات – سعه قلب – افتخار حفظ قرآن از خواص سوره هست 
75-سوره ی قیامه: اگر کسی این سوره جلیله را بخواند از هول قیامت در امان میماند. همراه پیامبر علیه السلام از قبر برانگیخته خواهد شد – همراهی پیامبر علیه السلام تا عبور از پل صراط – شهادت دادن پیامبر علیه السلام و جبرئیل به ایمان او- نورانیت چهره در روز قیامت – فزونی رزق حفظ در برابر حوادث – محبوبیت نزد مردم – فروتن ساختن قلب – پاک دامن کردن انسان – از هیچ زور مداری نمی هراسد از خواص سوره هست 
76-سوره ی دهر : اگر کسی این سوره جلیله 7 بارخوانده شود خداوند شخص را از هرگونه شر وبلا محافظت میکند. همنشینی با پیا مبر – به ازدواج حورالعین در آمدن – پاداش بهشت و حریر گرفتن – قوی شدن نفس ضعیف – تسکین درد قلب – تندرستی – هر چه بخواهد پاداش گیرد – سود بردن بدن – نیرومند گشتن جان – قوت بخشیدن به اعصاب تسکین نگرانی و اضطراب از خواص سوره هست 
77-سوره ی مرسلات : اگر کسی این سوره جلیله را مرتب بخواند از همه ی افتراها در امان میماند میان او و حضرت محمد آشنایی برقرار گردد – در زمره کسانی است که به خداوند شرک نمی ورزند – قدرتمند گشتن بر د شمن در محاکمه – پیروزی بر دشمن – تسکین دل درد از خواص سوره هست 
78-سوره ی نبأ: اگر کسی این سوره جلیله را بعد از ظهر بخواند از افتراها در امان میماندپیامبر اکرم (ص) فرمودند : کسی که سوره « عمّ یتساءلون » را بخواند خدامند در روز قیامت او را از شراب های او را از شراب های خنک بهشتی سیراب نماید .پیامبر اکرم (ص) فرمودند : هر که این سوره را بنویسد و با خود دارد ، خوابش کم و حافظه اش زیاد گردد و تلاوت این سوره و به همراه داشتن آن قاری آن را قوی گرداند .کسى که هر روز بر قرائت سوره نبأ مداومت نماید، یک سال نخواهد گذشت که خانه کعبه را زیارت مىنماید .. مشرف شدن به خانه ی خدا – محا سبه در روز قیامت به اندا زه ی نوشتن سوره خواهد بود – رفتن به بهشت – دفع شپش – قدرت و هیبت یافتن – به خواب نرفتن – حفظ در برابر حوادث از خواص سوره هست 
79-سوره ی نازعات : اگر کسی این سوره جلیله را مدام بخواند خداوند مرگ او را آسان میکند. سیراب از دنیا رفتن – سیراب برانگیخته شدن – سیراب وارد بهشت شدن – در امان ماندن ا ز عذاب خدا وند – نوشیدن شراب گوارای بهشتی – در امان ماندن از گزند دشمنان از خواص سوره هست 
80-سوره ی عبس:اگر کسی این سوره جلیله را بخواند وبه آرزوهای مشروع خود دست پیدا میکند. قرار گرفتن زیر سا یه ی کرامت الهی دربهشت – حفظ از رسوایی درقیامت – درمان چشم درد و آب ریزش آن از خواص سوره هست 
81-سوره ی تکویر:اگر کسی این سوره جلیله را 7 باربخواند خداوند توبه اورا قبول میکند. 
82-سوره ی انفطار :اگر کسی این سوره جلیله را7 بار بخواند سودش میشود . ازبین رفتن حجاب میان او وخدا وند در روز قیامت – مستور ماندن دشتی ها درقیامت – مانع رسوایی در قیامت – آزاد شدن اسیر – اصلاح شدن امر انسان در قیامت – بخشوده شدن گناهان – فزونی نور دیدگان – درمان چشم درد و تاری از خواص سوره هست 
83-سوره ی مطففین : اگر کسی این سوره جلیله را 7 بار بخواند سود وتجارت شخص بهتر میشود. در امان ماندن از آتش جهنم – نو شیدن از شراب گواری بهشتی – مصون ماندن انبار از آفت ها – در امان ماندن شی از گزند حشرات از خواص سوره هست 
84- سوره ی انشقاق : اگرزن هنگام زایمان این سوره را بخواند درد زایمان او اندک میشود . از بین رفتن حجاب میان او و خداوند - درامان ماندن از گرفتن نامه ی عمل از پشت سر – آسان شدن زایمان- در امان ماندن خانه و حیوانات از گزند حشرات از خواص سوره هست 
85-سوره ی بروج: اگر کسی این سوره جلیله را 21 بار بخواند از شر دشمن در امان میماند. در محشر همراه پیامبر و صالحان بودن – اعطای حسنات – نجات یافتن از گرفتاری – پاداش بزرگ – در امان ماندن از ترس - گرفتن از شیر آسان شدن بر کودک – در پناه خداوند بودن 
86-سوره ی طارق: اگر کسی این سوره جلیله را 3 بار بخواند از شر اجنه و سارق در امان است. مقام والا نزد خدا داشتن – در بهشت همنشین مومنین بودن اعطای حسنات – محافظت اشیاء- چرکی نشدن زخم – شفایافتن از خواص سوره هست 
87-سوره ی اعلاء:اگر کسی این سوره ی جلیله را نوشته به باغات خود بیندازد میوه هایش اصلا آفت نمی بیند. وارد شدن به بهشت از در دلخواه - فضیلت خواندن مصحف مو سی و ابراهیم علیه السلام را یافتن – دادن پاداش به او – تسکین درد گوش – رفع بواسیر – تسکین درد – شفای شکستگی از خواص سوره هست 
88-سوره ی غاشیه: اگر هنگام دندان درد ویا بروز گاز در معده (نفخ معده) خوانده شود به اذن خدا شفا یابد. مشمول رحمت خدا واقع شدن- موصون ماندن از عذاب جهنم – محاسبه اسان –آرام شدن گریه نوزاد –آرام شدن حیوان سرکش –رفع بیماری دندان درد –صحت و سلامت در غذا از خواص سوره هست 
89-سوره ی فجر :اگر کسی به خواندن این سوره جلیله ادامه دهد از شر مقامات بالا نجات می یابد . پیامبر اکرم (ص) فرمودند :« من قراءها فى لیال عشر غفر الله له و من قراءها سائر الایام کانت له نورا یوم القیامة » ( کسى که آن را در شبهاى دهگانه (ده شب اول ذى الحجة ) بخواند خداوند گناهان او را مى بخشد، و کسى که در سایر ایام بخواند نور و روشنایى خواهد بود براى روز قیامتش .)امام صادق (ع) فرمودند :« سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانید که سوره حسین بن على (ع) است ، هر کس آن را بخواند با حسین بن على (علیه السلام ) در قیامت در درجه او از بهشت خواهد بود. در قیامت همراه امام حسین بودن –بخشوده شدن گناهان –اعطای حسنات فرزند پسر –قرار دادن نور در قیامت –در امان ماندن از گزند هر چیز از خواص سوره هست 
90-سوره ی بلد :اگر کسی این سوره جلیله را برای هر گونه بیماری و مخصوصاً چشم درد بخواند باذن خدا شفا می یابد. مشهور شدن به نیکوکاری در دنیا –یافتن مقام بالا نزد خدا – همنشینی پیامبران و شهیدان در قیامت –در امان ماندن از خشم خدا –در امان ماندن کودک از بیماری –در امان ماندن از گردنه کوود-در امان بودن گریه کودک –دفع درد بینی در کودک از خواص سوره هست 
91-سوره ی شمس :اگر کسی این سوره جلیله را 21 بار بخواند از هر گونه هول و هراس در امان می ماند . شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت –به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن –موفق گشتن – عزیز شدن نزد مردم – افزایش رزق – آرام گرفتن لرز بدن از خواص سوره هست 
92-سوره ی لیل : اگر این سوره جلیله 7 بار در شبانه روز خوانده شود شخص از هر گونه ترس و واهمه در امان می ماند . شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – اعطای نعمت از جانب خدا – حل مشکلات – خوش خوابیدن – فضیلت تلاوت ربع قرآن – پذیرفته شدن نماز نزد خدا – اجابت حاجات – خواب خوب دیدن – بهبود یافتن صرع و بیهو شی از خواص سوره هست 
93-سوره ی ضحی : اگر این سوره جلیله را 41 بخواند شخص می تواند اموال به سرقت رفته را به دست آورد . شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطای حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شیئ مخفی از خواص سوره هست 
94-سوره ی انشراح : اگر کسی این سوره ی جلیله را هنگام پوشیدن لباس وشانه زدن سر و ریش خود بخواند ، روی فقر را نمی بیند. شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – اعطای یقین و سلامتی – درمان سینه درد – درمان بند آمدن ادرار – رفع بیماری قلب درد – شفای زکام و سرماخوردگی از خواص سوره هست 
95-سوره ی تین : اگراین سوره ی جلیله 70 بار خوانده شود شخص در چشم دیگران با اعتبار میابد. رسیدن به بهشت – رسیدن به پاداش بسیار – رفع ضرر غذا از خواص سوره هست 
96-سوره علق: شهید از دنیا رفتن – همانند کسی است که در رکاب پیامبر جنگیده – پاداش تلاوت یک جزئ از قرآن – در امان ماندن از غرق شدن – در امان ماندن انبار از آفت دزد – دفع بلاهای سفر از خواص سوره هست 
    
97-سوره ی قدر : اگر شبهای رمضان این سوره ی جلیله را 1000بار بخواند حضرت محمد (ص) رادر خواب میبیند و کارهایش رو به راه میشود . پیامبر اکرم (صلی‌ الله علیه وآله و سلم) فرمودند: هر کس سوره ی قدر را بخواند اجر کسی را به او می دهند که ماه رمضان را روزه داشته باشد و شب قدر را احیاء کرده باشد و نیز به او ثواب کسی ‌را می دهند که در راه خدا جهاد کرده باشدامام باقر (علیه السلام) فرمودند: کسی که سوره ی قدر را با صدای‌ بلند بخواند مانند کسی ‌است که در راه خدا شمشیر کشیده باشد و کسی که این سوره را با صدای ‌آرام بخواند مانند کسی ‌که در راه خدا خون خود را بریزد و کسی‌که آن را ده مرتبه بخواند هزار گناه از او پاک می کنندامام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس که سوره ی قدر را در نمازی از نمازهای ‌واجبش بخواند منادی ‌ندا میکند ای‌ بنده ی‌ خدا، ‌خداوند گناهان گذشته ی ‌تو را آمرزید پس آغاز کن اعمال خود را.امام صادق علیه السلام می فرمایند: « للصائم فرحتان: فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه » برای شخص روزه دارد و شادی هست: شادی هنگام افطار و شادی هنگام ملاقات با پروردگار 
  
98- سوره ی بینه : هرکس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال او را از شر دشمن محفوظ میدارد . حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آل و سلم فرمودند: هر کس با ایمان سوره مبارکه بینه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند روز قیامت با بهترین آفریدگان محشور باشد و شک و نفاق را در این دنیا از دل او بیرون کند و نیز فرمودند اگر مردم بدانند که قرائت سوره مبارکه بینه چه مقدار ثواب دارد اهل و مال خود را معطل بگذارند و فقط به خواندن سوره مبارکه بینه مشغول شوند نیز فرمودند اگر هر کس با ایمان این سوره را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال از او خشنود شود و او را خوشنود گرداند .از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرکس با ایمان سوره مبارکه بینه را جهت قبولی طاعات بیست ویک بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند طاعات و عباداتش قبول درگاه حق گرددو گفته اند هرکس با ایمان این سوره را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و آن را در خانه بیاویزد آنچه در آن خانه باشد محفوظ می ماند و هر کس با ایمان این سوره را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن در نماز بسیار بخواند خداوند او را از همه خلق بی نیاز می کندو هر کس با ایمان و نیت خالص و با توجه به خدا و معنی آن در وقت دفن و پنهان کردن چیزی این سوره را بخواند آن چیز همیشه محفوظ می ماند و کسی دیگر از آن اطلاع نمی یابدو خواص این سوره بسیار است چون از حوصله این قسمت خارج است به همین مقدار بسنده شد. بیزاری از مشرکان –پیوستن به دین محمد –در زمره مومنان برانگیخته شدن –اسان شدن محاسبه در روز قیامت قیامت –درمان لقوه –رسوا شدن دزد –درمان یرقان –درمان آب مروارید و پیسی-رفع هر نوع آماس –سود بخشیدن به زن باردار از خواص سوره هست 
99-سوره ی زلزال :اگر کسی این سوره جلیله را 41 بار بخواند دشمنش مغلوب و پریشان می شود . رفع زلزله –نمردن با بلایای دنیایی –خارج شدن اسان روح از بدن –رسیدن به منزلگه بهشتی –همراهی فرشتگان –رسیدن به پاداش تلاوت ربع قرآن –رسوا کردن دزد –رهایی از ترس –دفع لرزش بدن از خواص سوره هست 
100-سوره ی عادیات :اگر کسی این سوره ی جلیله را بخواند از نظر ها در امان میماند . مبعوث و همنشین شدن همراه حضرت علی-رسیدن به پاداش تلاوت کل قرآن –ادای سریع قرض –رفع بیماری ترس و تشنگی از خواص سوره هست 
101-سوره ی قارعه : اگر کسی این سوره ی جلیله را بخواند میانشان صلح وآشتی پیش می آید. در امان ماندن از دجال و آتش جهنم –سنگین گشتن ترازوی احسان –گشوده شدن در رحمت –فزونی رزق-اآسان گشتن کار برای انسان محروم –نیکو گشتن تجارت از خواص سوره هست 
102-سوره ی تکاثر : اگر کسی به خواندن این سوره جلیله ادامه دهد از عذاب قبر نجات می یابد. امام صادق (ع) فرمودند: کسى که سوره تکاثر را در نماز واجب بخواند، خداوند ثواب ، و پاداش صد شهید را براى او مى نویسد. و کسى که آن را در نماز مستحب بخواند، خداوند ثواب پنجاه شهید را براى او مى نویسد و در نماز واجبش چهل صف از فرشتگان با او نماز مى خوانند.هر کس این سوره را بر صاحب سر درد بخواند دردش به اذن خدا زایل گردد. 22 بار سوره تکاثر را بخوانید ( در خلوت ) و بعد از آن 1000 بار صلوات بفرستید و حاجت خود را بخواهید که خداوند نیز برآورده کند . انشاءالله . امام صادق (ع) نقل مى نماید که رسول خدا(ص) فرمودند: کسى که هنگام خواب سوره تکاثر را بخواند، از عذاب قبر در امان خواهد بود. رفع عذاب قبر - مقرر داشتن صواب صد شهید –ایستادن چهل ردیف فرشته در نماز با وی –رفع بازخواست –بخشوده شدن گناهان –در پناه خدا بودن از خواص سوره هست 
  
103-سوره ی عصر:اگر کسی این سوره ی جلیله را 70 بار بخواند تنگی مادی و معنوی او رفع میشود برانگیخته شدن با چهره خندان و درخشان در قیامت-اعطای حسنات –عاقبت به خیر شدن –از جمله پیروان حق و حقیقت شدن –حفظ اشیائ مدفون از خواص سوره هست 
104-سوره ی همزه :هرکس این سوره ی جلیله را 21بار بخواند از شر اشخاص حاسد و فتنه جو نجات میابد. دفع فقر –فزونی رزق-دفع مرگ بد –اعطای پاداش-درمان درد چشم از خواص سوره هست 
105-سوره ی فیل :هرکس این سوره ی جلیله 250 بار بعد از نماز شام بخواند دشمن را مغلوب میکند. شهادت دشت ها بیابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قیامت –بازخواست نشدن در قیامت –درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنیا- توان اینکه هدفش را خورد سازد –به لرزه افتادن لشکر دشمن –قلب را قوت می دهد ، اینها از خواص سوره هست 
106- سوره ی قریش : اگر این سوره ی جلیله 7بار خوانده شود ترس وی میریزد ، در خوراک ونوشیدنی او برکت حاصل میشود . سوار بر مرکب بهشتی برانگیخته شدن –اغطای پاداشی چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام- شفا و سلامتی در غذا نهادن –رفع بیماری قلب از خواص سوره هست 
107-سوره ی ماعون :اگر این سوره ی جلیله 41 روز به یک کودک خوانده شود از افترا در امان میماند . همانند کسی شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته-محاسبه نشدن در قیامت –بخشوده شدن گناهان –محافظت کردن ، از خواص سوره هست 
108-سوره ی کوثر : اگر این سوره ی جلیله 1000بار خوانده شود خداوند متعال آب کوثر را نصیب او میکند. از حوض کوثر سیراب شدن –هم صحبتی با رسول خدا –اعطای پاداش –دیدن پیامبر در خواب از خواص سوره هست 
109-سوره ی کافرون: اگر این سوره ی جلیله را 3بار بخواند خداوند متعال او را از هرگونه بلایی حفظ میکند. رسیدن به ثواب تلاوت ربع قرآن –از شرک مبّرا شدن –بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –سعادتمند شدن شهید مردن و شهید بر انگیخته شدن دور ماندن از گزند شیطان –در امان ماندن از وحشت قیامت –حفظ در هنگام در خواب –بر اورده شدن حاجات از خواص سوره هست 
110-سوره ی نصر : اگر کسی این سوره ی جلیله را 3بار بخواند خداوند متعال ایمان را از شر شیطان حفظ میکند . پیروز شدن بر تمام دشمنان –بر انگیخته شدن با کتاب ناطق –پناه از گرمای دوزخ و آتش جهنم -به بهشت رفتن –گشوده شدن درهای خیر و برکت در دنیا-استجابت حاجات – ثواب کسی که در رکاب پیامبر ودر فتح مکّه بوده – پذیرفته شدن نماز در درگاه الهی از خواص سوره هست 
  
111-سوره ی لهب : اگر کسی این سوره ی جلیله را 1000 بار بخواند از چشم دشمن در امان میماند تنفر از ابو لهب –تسکین درد شکم در پناه خدا بودن از خواص سوره هست 
112-سوره ی اخلاص :اگر این سوره ی جلیله را 1000 بار برای کسی که بی جهت به زندان افتاده بخوانند ، او از زندان نجات پیدا میکند امام صادق (ع) فرمودند: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد ، باید پس از نماز واجب خود سوره توحید را بخواند . کسی که این کار را انجام دهد ، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا نموده و او و پدر و مادر و خواهران و برادرانش را می آمرزد. 
امام صادق (ع) فرمودند : کسی که در یک روز پنج نماز بخواند و سوره توحید را در آن قرائت نکند ، به او می گویند : ای بنده خدا تو از نماز گزاران نیستی. 
امام صادق (ع) فرمدند: اگر کسی در روز جمعه سوره توحید را نخواند و بمیرد ، بر دین ابی لهب مرده است. 
امام صادق (ع) فرمودند: کسی که بیمار یا گرفتار شود و در آن هنگام سوره توحید را نخواند و در آن بیماری یا گرفتاری مرگش فرا رسد ، جهنمی است. 
امیر المومنین (ع) نقل می نماید که رسول خدا(ص) فرمودند: کسی که به هنگام خواب صد بار سوره توحید را بخواند ، خداوند گناهان پنجاه سال او را می بخشد. 
امام باقر(ع) از پدرش نقل می نماید که رسول خدا (ص)بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواندند و فرمودند : نود هزار فرشته که جبرییل نیز در میان آن بود ، آمدند و بر او نماز خواندند . من از جبرییل پرسیدم چرا بر جنازه او نماز خواندید؟ جبرییل گفت بخاطر این که نشسته و ایستاده ، سواره و پیاده و در حال رفت و بازگشت سوره توحید را می خواند. 
امام صادق(ع) فرمودند: کسی که به بستر خواب رود و 11 بار سوره توحید را بخواند ، خداوند او را در خانه اش و در خانه های اطرافش حفظ می نماید. 
راوی می گوید از امیر المومنین (ع) شنیدم که فرمودند: کسی که پس از نماز صبح 11 بار "قل هو الله احد.." بخواند ، در آن روز گناهی از او سر نمی زند ، گر چه شیطان خوار شود ( یعنی شیطان هر چه تلاش کند ، نتواند انسان را به گناه بکشاند و بدین ترتیب خوار می شود). 
راوی می گوید از امام کاظم (ع) شنیدم که فرمودند : کسی که پیش از ملاقات با ظالمی " قل هو الله احد.." بخواند ، خداوند از روبرو ، پشت سر ، سمت راست ، سمت چپ از او دفاع کرده ، مانع رسیدن شری از طرف ظالم به او شده و خیر آن ظالم را نصیب او می نماید . ونیز فرمودند : هنگامی که از چیزی ترسیدی صد آیه قرآن بخوان ، از هر کجای آن که خواستی . آنگاه سه بار بگو : خدایا این بلا را از من دور کن. 
حفص بن غیاث می گوید شنیدم امام صادق (ع) از مردی پرسیدند: آیا بقای در دنیا را دوست داری؟ آن مرد جواب داد : بله . پرسیدند : چرا؟ جواب داد: برای قرائت "قل هو الله احد..". پس از مدتی امام (ع) فرمودند: ای حفص ! اگر یکی از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را به خوبی بلد نباشد ، در قبر به او می آموزند تا خداوند درجه اش را بالا ببرد . زیرا همانا درجات بهشت به اندازه تعداد آیات قرآن است . و در آنجا به قاری می گویند : بخوان و بالا برو. 
113-سوره ی فلق: هرکس این سوره را بعد ازهر نماز ، 3بار بخواند خداوند متعال او را از شر هر بلا ومصیبت ، فتنه و فساد ، ساحر وشیطان حفظ میکند. در امان بودن از درد و بیماری –در امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و بیماری معده –محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ –پاداش همچون کسی که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدی ها و بلایا- رسیدن به پاداش بزرگ همانند کسی که در مکه روزه گرفته است ، از خواص سوره هست 
114-سوره ی ناس: در امان بودن از درد بیماری - امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و معده –در امان و حفظ خدا بودن –در امان بودن از گزند جنیان و وسوسه –پذیرفته شدن نماز از خواص سوره هست 
     

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت: 18:43